Tisdag 1100 Den okända flyginsatsen

04 Jul 2017 12:093720

Hur bidrar svenskt deltagande i internationella militära insatser till en säkrare omvärld?

Medverkande:
Mats Helgesson, flygvapenchef, Försvarsmakten
Filip Dälehög, pilot, Försvarsmakten
Caroline Ekberg, stabschef, Försvarsmakten

Read more